Hàm Yên phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sáng 4/6, tại thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, MTTQ huyện Hàm Yên đã tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng “Ngày môi trường Thế giới” và phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa".

Ban Tổ chức Lễ phát động trao tặng 80 nắp đậy rác thải Hữu cơ cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Yên Phú.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới,và phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, huyện Hàm Yên đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ môi trường.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; phát động và lan tỏa các phong trào bảo vệ môi trường trong quần chúng Nhân dân; tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường; thúc đẩy phân loại, thu gom chất thải; tăng cường sự hợp tác, đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề môi trường…

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, MTTQ huyện Hàm Yên kêu gọi tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân trên địa bàn toàn huyện tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; giữ gìn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái bền vững.

Lắp đặt nắp đậy rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình.

Cán bộ cùng nhân dân trồng đường hoa tại thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú.

Tại Lễ Phát động, Ban Tổ chức đã trao 80 nắp đậy rác thải hữu cơ cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Yên Phú. Ngay sau Lễ phát động, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã cùng với nhân dân thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú đã trồng trên 300m đường hoa, đào 80 hố ủ rác và xây 4 lò xử lý rác thải./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục