Hàm Yên phát động thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Sáng 18/5, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức phát động thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Hàm Yên.

 Lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải cùng lãnh đạo huyện Hàm Yên kiểm tra tuyến đường giao thông thị trấn Tân Yên sẽ được bê tông hóa trong thời gian tới.

Theo thống kê, hiện nay toàn huyện Hàm Yên còn gần 27 km đường xã, trên 167 km đường liên thôn, đường trong tổ dân phố và trên 73 km vào vùng sản xuất hàng hóa chưa được cứng hóa.

Thực hiện Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025, toàn huyện Hàm Yên phấn đấu đến năm 2025 sẽ thực hiện bê tông hóa 167 km đường thôn, 58 km đường nội đồng và xây dựng 32 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải, lãnh đạo huyện Hàm Yên cùng người dân thị trấn Tân Yên làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” đối với đường giao thông nông thôn, huyện Hàm Yên sẽ huy động sự tham gia đóng góp của người dân trong việc tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng, ngày công lao động, thiết bị phục vụ thi công,vật tư, vật liệu, tự tổ chức thi công công trình đảm bảo chất lượng.

Việc triển khai thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn có hiệu quả sẽ góp phần để huyện Hàm Yên về đích nông thôn mới vào năm 2025 và cũng là hoạt động thiết thực chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục