Hàm Yên tập huấn về thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Ngày 26/6, UBND huyện Hàm Yên đã phối hợp với sở GT&VT, sở TN&MT, sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn cho các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan về thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyền đạt, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về thiết kế mẫu và trình tự, kỹ thuật thi công, lập dự toán đường bê tông trên các tuyến giao thông nông thôn; trình tự thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu cũng được hướng dẫn thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng trong xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn và công tác bảo vệ môi trường, tận dụng tài nguyên, khoáng sản.

Huyện Hàm Yên phấn đấu đến năm 2025 sẽ thực hiện bê tông hóa 167 km đường thôn, 58 km đường nội đồng và xây dựng 32 cầu trên đường giao thông nông thôn. Do đó, qua Hội nghị, các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan sẽ nắm vững và vận dụng có hiệu quả các nội dung, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra./.

XQ

Tin cùng chuyên mục