Hàm Yên tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa

Thời gian qua, huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Huyện đã hình thành các vùng chuyên canh có giá trị cao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Hiện Hàm Yên có khoảng trên 7.200 ha cam sành, giá trị sản xuất đạt trên 800 tỷ đồng.

Huyện Hàm Yên đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý và thực hiện các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung như:

Cam sành với diện tích hơn 7.200 ha giá trị sản xuất đạt trên 800 tỷ đồng, cây chè với diện tích trên 2.100 ha, giá trị sản xuất đạt trên 60,8 tỷ đồng/năm. Diện tích mía nguyên liệu là 449 ha, giá trị sản xuất đạt 21tỷ đồng/năm…

Cùng với đó, chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa cũng được đẩy mạnh, kết hợp chăn nuôi truyền thống với quy mô tập trung có kiểm soát; đang từng bước hình thành các loại hình liên kết chăn nuôi giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các nhóm hộ, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Huyện đã thành lập 3 hợp tác xã chăn nuôi gà, bò, vịt bầu Minh Hương. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt trên 400 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, huyện Hàm Yên tiếp tục trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Căn cứ điều kiện cụ thể, nhất là những lợi thế của địa phương cụ thể hóa thành những chương trình, đề án để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Trong đó, huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nhằm khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế của từng vùng, địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo đảm cho nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Hàm Yên./.

PV

Tin cùng chuyên mục