Hàm Yên thêm 2 xã Nông thôn mới và 1 xã Nông thôn mới nâng cao

Mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã kỹ ban hành các Quyết định công nhận các xã Nông thôn mới và xã Nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Một góc trung tâm xã Thái Sơn.

Theo đó, trong năm 2021, huyện Hàm Yên có thêm 2 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới là xã Thái Sơn và xã Tân Thành; xã Bình Xa đạt xã Nông thôn mới nâng cao.

Như vậy cho đến nay trên địa bàn huyện có 7 xã Nông thôn mới là: Đưc Ninh, Thái Hòa, Nhân Mục, Phù Lưu, Minh Dân, Thái Sơn, Tân Thành và xã Bình Xa là xã Nông thôn mới nâng cao.

Theo Kế hoạch trong năm 2022 này trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục phấn đấu thêm 3 xã về đích Nông thôn mới là: Bạch Xa, Minh Khương và xã Yên Phú./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục