Hàm Yên trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới

Sáng ngày 24/3, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện, huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị trao đổi về kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới với xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn huyện Hàm Yên và xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đại biểu dự hội nghị.

Việt Thành là xã về đích Nông thôn mới năm 2015 của huyện Trấn Yên. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Việt Thành Xác định đây là một chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng ở nông thôn.

Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái phát biểu trao đổi về kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới.

Nên xã đã chủ động quyết tâm đổi mới cách làm, phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đến mọi người dân với tinh thần: Chương trình nông thôn mới chỉ thực sự thành công, có ý nghĩa khi nó đi vào từng thôn xóm, từng hộ gia đình và phải bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi cán bộ và mỗi người dân, để mỗi người không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà tự giác tham gia chương trình.

Do đó, khi triển khai, thực hiện chương trình trước hết là cán bộ phải học, hiểu rõ, nắm chắc nội dung yêu cầu, quy định của từng tiêu chí, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, sau đó mới triển khai trong Nhân dân để Nhân dân được biết, được bàn và quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân.

Từ việc được nghiên cứu, học tập, được tuyên truyền, vận động. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được thay đổi vượt bậc cả về nhận thức, tư duy và hành động.

Để thực hiện thành công và có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Việt Thành đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện như sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài trong nông thôn, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; không phải là một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ và người dân phải là chủ thể; huy động nội lực là chính với sự hỗ trợ của nhà nước, có như vậy thì công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nông thôn mới thực sự thành công và bền vững.

Hai là, phải coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt từ xã xuống thôn. Đặc biệt là cán bộ phải nắm vững những kiến thức cơ bản về nội dung, trình tự và các bước tiến hành, vai trò và cách thức tổ chức thực hiện để người dân thực sự đóng vai trò là chủ thể.

Ba là, trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phải căn cứ vào đặc điểm, tình hình, lợi thế cụ thể của địa phương lựa chọn những nội dung nào làm trước, nội dung nào làm sau. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phải chủ động, sáng tạo đảm bảo phù hợp với tình tình và điều kiện của địa phương, tránh rập khuân, máy móc.

Bốn là, đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của các doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Năm là, xây dựng nông thôn mới cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, liên tục, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã phải xây dựng chương trình và quy chế làm việc. Trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, phân công cho từng tổ chức và cá nhân phụ trách từng việc, từng thôn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra có sơ kết, tổng kết để thúc đẩy thực hiện chương trình. Ban chỉ đạo của xã phải thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, thành viên và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà nhấn mạnh: Những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Nông thôn mới tại xã Việt Thành nói riêng và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nói chung là những bài học quý đối với huyện Hàm Yên trong quá trình xây dựng huyện Nông thôn mới. Đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương cần trân trọng tiếp thu những các cách làm hay, áp dụng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương để triển khai đạt kết quả tốt nhất, phấn đấu xây dựng huyện Hàm Yên trở thành huyện Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tố Chinh

Tin cùng chuyên mục