Hàm Yên xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Huyện Hàm Yên đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

 


Trạm Y tế xã Nhân Mục được đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh.

Đến xã Nhân Mục dịp này, bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ nét. Ông Đinh Hồng Phi, Chủ tịch UBND xã Nhân Mục cho biết: Xác định xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, chính quyền xã đã tập trung nguồn lực từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế…

Từ năm 2011 đến nay, xã được đầu tư hơn 68,2 tỷ đồng, trong đó vốn từ Chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 22,4 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác là hơn 5 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng trên 33 tỷ đồng, vốn huy động doanh nghiệp hơn 30 triệu đồng, còn lại vốn của nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng. Xã hiện có 11/11 thôn có nhà văn hóa, 2 sân thể thao liên thôn đạt chuẩn theo quy định; 2/2 trường học đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế vừa được đầu tư xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện; đường trục xã, liên xã được bê tông hóa 100%; đường trục thôn, liên thôn bê tông hóa đạt gần 70%, đường nội đồng bê tông hóa đạt 55%... Đến nay, xã Nhân Mục đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Không chỉ tập trung đầu tư cho các xã về đích nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng còn được chính quyền huyện quan tâm thực hiện tại các xã 135, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Năm 2019, xã Yên Thuận được đầu tư hơn 584 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững để xây dựng nhà văn hóa thôn Cao Đường; từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Yên Lâm được đầu tư 500 triệu đồng xây dựng phòng học,  phòng chờ và công trình vệ sinh trường Tiểu học Yên Lâm I (điểm Quảng Tân II)…

Năm 2018 xã Bằng Cốc được đầu tư xây dựng 4 phòng học trường Tiểu học và THCS từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với số tiền 1,27 tỷ đồng. Công trình được thi công đến ngày 20-5-2019 hoàn thiện, các phòng học được xây dựng kiên cố, khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh trong xã học tập, người dân vui mừng, phấn khởi. 

Theo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Yên, năm  2019, trên địa bàn huyện được đầu tư các công trình xây dựng với kinh phí gần 127 tỷ đồng, trong đó có hơn 37 tỷ đồng vốn tỉnh quản lý; nguồn vốn huyện quản lý là hơn 52 tỷ đồng; vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 14 tỷ đồng; còn lại là vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi phân bổ nguồn vốn, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình có tổng mức đầu tư theo phân cấp trên địa bàn, triển khai thực hiện các bước đầu tư đối với các công trình được ghi vốn khởi công mới. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu tập hợp hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tiến hành lập các thủ tục cần thiết đối với các công trình phát sinh, điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục