Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 10/6, UBND huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Văn Hoà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đến nay, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 11 xã, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 1 xã, đã có 14/17 xã đạt tiêu chí về Môi trường trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà chủ trì hội nghị.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự vào cuộc tích cực của nhân dân, toàn bộ 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Tổng lượng rác thải thu gom trên địa bàn huyện trung bình đạt trên 38 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 78,58%, xử lý toàn bộ bằng biện pháp chôn lấp.

Trên địa bàn các xã đã triển khai đồng bộ dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần làm sạch cảnh quan, bảo vệ môi trường. Huy động nhân dân đào hố xử lý rác thải hữu cơ, lò đốt rác tại hộ gia đình.

Tổ chức triển khai ký cam kết thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, thành lập nhiều mô hình tự quản về phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn, chống rác thải nhựa.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động làm sạch đường làng, ngõ xóm, hưởng ứng phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa".

Tại hội nghị chuyên đề, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới như: xây lò đốt rác, đào hố rác, quá trình tuyên truyền xử lý rác, phân loại rác, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, bể chứa rác…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận, các tổ chức hội và các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường; các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch về bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tăng cường vai trò chủ thể của người dân trong tham gia bảo vệ môi trường. Các phòng chuyên môn của huyện phối hợp chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và người dân, tạo sự đồng lòng trong phong trào xây dựng NTM. Trong đó tiêu chí môi trường phải đạt hiệu quả, tuyên truyền vận động nhân dân xử lý rác thải thực chất, chống hình thức, hoàn thành mục tiêu đạt và duy trì bền vững tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục