Hội Nông dân huyện phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình

Ngày 10/6, tại xã Hùng Đức, Hội Nông dân huyện Hàm Yên đã tổ chức Phát động phong trào “Cán bộ, hội viên nông dân chung tay thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình” và ra mắt mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” thôn Khánh Hùng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ huyện.

Các đại biểu cùng hội viên nông dân tại buổi phát động.

Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hàm Yên được các cấp, ngành và toàn dân chung tay thực hiện đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Công tác quản lý rác thải sinh hoạt đạt được một số kết quả nhất định: mạng lưới thu gom rác thải đang được mở rộng, công tác xã hội hóa trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đạt được một số kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý rác thái sinh hoạt ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; ý thức trách nhiệm của một bộ phận người dân còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến chưa sâu rộng và thường xuyên.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hộ viên nông dân trong việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, từng bước thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giúp tái sử dụng và giảm thiểu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý tập trung..., Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào “Cán bộ, hội viên nông dân chung tay thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình”.

Theo đó, mục tiêu là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, mọi tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm, quyết tâm cao trong phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt và có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường. 

Để thực hiện hiệu quả, Hội Nông dân huyện đề nghị các cán bộ, hội viên nông dân tuyên truyền sâu rộng, triển khai có hiệu quả Phong trào đến toàn thể cán bộ, toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

Đồng thời huy động sức mạnh cộng đồng chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện.

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh hướng dẫn bà con sử dụng chể phẩm vi sinh để ủ rác hữu cơ.

Cũng tại buổi phát động, Hội Nông dân xã Hùng Đức cùng tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” thôn Khánh Hùng.

Hội Nông dân huyện đã tặng 20 hộ mỗi hộ 1 thùng đựng rác hữu cơ cùng nắp đậy, 1thùng đựng rác vô cơ, và gói chế phẩm vi sinh để ủ rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình. Cán bộ, hội viên nông dân đã tham gia đào hố ủ rác hữu cơ ở gia đình tại thôn Khánh Hùng.

Đại biểu cùng hội viên nông dân tham gia đào hỗ rác hữu cơ tại thôn Khánh Hùng.

Việc chọn xã Hùng Đức - địa phương đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chi Nông thôn mới năm 2023 là nơi tổ chức buổi phát động và ra mắt mô hình “ Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ hộ gia đình thành phân bón tại nguồn” là 1 hoạt động thiết thực, nhằm khích lệ, khơi dậy, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nông dân và Nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường - 1 trong 19 tiêu chỉ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục