Họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Nông thôn mới tháng 6

Sáng ngày 21-6, UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã thực hiện năm 2024, tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Hoà, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Kiểm điểm tiến độ thực hiện tháng 6, năm 2024, đến nay xã Thái Hoà đạt 11 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, tăng 1 tiêu chí so với kỳ trước, xã Yên Thuận đã cơ bản đạt 12/19 tiêu chí, xã Yên Lâm đã đạt 11/19 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với kỳ trước, xã Bằng Cốc đạt 9/19 tiêu chí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà chủ trì cuộc họp.

Về xây dựng huyện Nông thôn mới đến nay huyện đã cơ bản đạt 5/9 tiêu chí gồm: Quy hoạch; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; kinh tế; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công.

Tại cuộc họp 4 xã xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao đã nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện như công tác phân loại rác thải tại nguồn, xoá nhà tạm trên địa bàn, tiêu chí giao thông, tiêu chí quy hoạch… các ngành chuyên môn của huyện đã nêu các giải pháp để tập trung thực hiện.

Lãnh đạo UBND xã Yên Lâm báo cáo tiến độ tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà đã giải đáp các kiến nghị của địa phương, các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí.

Đồng chí yêu cầu các xã cần tiếp thu ý kiến, hàng tuần cần kiểm điểm tiến độ Nông thôn mới, tinh thần chỉ đạo cần quyết liệt hơn nữa, công tác tuyên truyền đến người dân cần thực hiện ngay, huy động xã hội hóa xây dựng Nông thôn mới cần phát huy đặc biệt là làm thư ngỏ vận động con em xa quê hương ủng hộ phong trào, duy trì có hiệu quả hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, các chỉ tiêu đã giao phấn đấu hoàn thành đúng thời gian quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà kết luận cuộc họp.

Các tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới cần thực hiện theo đúng các kết luận đã họp kỳ trước, không để trường hợp cộng dồn công việc được giao, lên danh mục, làm hồ sơ minh chứng để thực hiện huyện Nông thôn mới.

Các phòng ban hướng dẫn các xã cần bám sát cơ sở, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi nhất trong việc hoàn thiện các tiêu chí được giao đúng tiến độ đề ra./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục