Họp xét, công nhận xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Ngày 21/6, UBND huyện Hàm Yên họp đề nghị xét, công nhận xã Thành Long, Hùng Đức, Minh Hương, Đức Ninh, Bình Xa đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Hoà, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo kết quả khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023, cơ bản ý kiến đánh giá của người dân, mức độ hài lòng là trên 80% đến trên 90%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà chủ trì cuộc họp.

Một số nội dung mức độ hài lòng đạt và vượt chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, tỷ lệ hài lòng của người dân đáp ứng theo quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận những kết quả đạt được từng xã. Các thành viên trong Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phát biểu tại cuộc họp.

Kết quả, 100% các đồng chí thành viên Hội đồng có mặt thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM đối với các xã: Minh Hương, Thành Long, Hùng Đức; Đạt NTM nâng cao đối với xã Đức Ninh; Đạt NTM kiểu mẫu đối với xã Bình Xa./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục