Huyện Hàm Yên họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 1/10, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm, báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới của 3 xã Tân Thành, Thái Sơn và xã Bình Xa. Đồng chí Đỗ Văn Hoà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo 3 xã Tân Thành, Thái Sơn, Bình Xa đã báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới. 3 xã đã nêu ra những vướng mắc, thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Trong đó đến nay xã Tân Thành và xã Thái Sơn đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xã Nông thôn mới. Đối với xã Bình Xa sẽ hoàn thành nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay cũng đã hoàn thành 14/18 tiêu chí.

Các xã đã đề xuất hướng giải quyết về những tiêu chí chưa đạt và khẳng định sẽ hoàn thành các tiêu chí đó theo đúng lộ trình đã đăng ký.

Kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hoà đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện nghiêm túc triển khai thực hiện, phối hợp, đôn đốc và hướng dẫn 3 xã để đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Đặc biệt các tiêu chí hiện nay chưa đạt phải đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch. Trong thời gian tới 3 xã cần có phương án cụ thể, chi tiết đối với những tiêu chí khó, huy động sức mạnh của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ vững các tiêu chí đã đạt được.../.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục