Khởi động cho mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới

Hân hoan chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên tự hào, tràn đầy khí thế vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19. Tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân đã tạo đà vững chắc trên lộ trình xây dựng Hàm Yên trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025.

 

Triển khai đồng bộ Đề án

 Đồng chí Mai Hồng Hà.

Để đạt mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025 đối với Hàm Yên vừa là cơ hội song cũng có nhiều thách thức, khối lượng công việc thực hiện rất lớn. Vì vậy, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 được xác định là nhiệm vụ then chốt. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng huyện NTM do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hằng quý, Ban Chỉ đạo tổ chức họp đánh giá kết quả chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong quý tiếp theo.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 18/3/2021 về xây dựng huyện NTM, giai đoạn 2021 -2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành về thực hiện phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng NTM, đô thị văn minh tại cơ sở.

Trên cơ sở đi học tập kinh nghiệm, tham khảo các địa phương khác, huyện đã chủ động xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; UBND tỉnh phê duyệt đề án tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 8/6/2021. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh, cụ thể nội dung công việc, phân công từng cơ quan, phòng, ban phụ trách, tiến độ thực hiện từng tiêu chí. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch, phân công Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm từng phần việc.

Để đề án có tính khả thi cao, lộ trình chi tiết, huyện chỉ đạo các xã chủ động rà soát, xây dựng lộ trình công việc thực hiện các tiêu chí của từng xã. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình cụ thể theo phương châm tiêu chí nào dễ thì làm trước, xã nào có điều kiện thì xây dựng kế hoạch đạt chuẩn trước. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM 17/17 xã tiếp tục được kiện toàn và xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ, nội dung thực hiện cho các thành viên ban chỉ đạo.

Huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đề án của UBND  tỉnh đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Huyện đã làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương để khảo sát, hướng dẫn, chia sẻ với huyện những kinh nghiệm trong xây dựng NTM. Đồng thời, huyện đã phối hợp với cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về xây dựng NTM tạo sự thống nhất, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân. 

Đồng chí Mai Hồng Hà (người thứ ba từ phải qua trái), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên trò chuyện với nhân dân thôn 1 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành.

Vững bước trên lộ trình

Năm đầu thực hiện đề án trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19 song công tác xây dựng NTM của huyện đạt được những kết quả đáng mừng, bám sát kế hoạch, lộ trình đề ra. Huyện đã huy động và sử dụng hiệu quả những nguồn lực để thực hiện các tiêu chí một cách vững chắc. Diện mạo nông thôn các xã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững.

Đến hết năm 2021, huyện đã có 8/17 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã là  Bình Xa đạt chuẩn NTM nâng cao; nâng số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 15,5 tiêu chí/xã. Các xã còn lại sẽ vững bước trên lộ trình đến năm 2025 để 17/17 xã của huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2021, huyện đã huy động các nguồn lực triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho 445 hộ trên địa bàn huyện.

Năm qua, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 18/12/2020, huyện đã huy động trên 104.500 lượt cán bộ, công chức, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân tham gia xây dựng NTM; vận động hơn 200 hộ dân hiến 22.600 m2 đất giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa một số giải pháp về môi trường, in ấn, cấp phát 10.450 tờ gấp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phân loại, thu gom và xử lý rác thải. Quy hoạch, xây dựng 4 điểm trung chuyển rác thải tại các xã; vận động nhân dân đào, xây 6.524 hố xử lý rác hữu cơ, xây 649 lò đốt rác thải tại gia đình.  

Trang trại thanh long ruột đỏ trồng theo hướng VietGap của anh Đỗ Văn Hưng, thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú (Hàm Yên) gắn với phát triển du lịch.

Huyện đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh có giá trị cao, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa từng bước hình thành các loại hình liên kết chăn nuôi giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với các nhóm hộ, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

Nổi bật huyện đang duy trì vùng sản xuất cam sành diện tích 6.961 ha; diện tích rừng trồng 42.276,9 ha; vùng chè nguyên liệu diện tích 2.150 ha. Sản phẩm cam sành Hàm Yên đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý - đây là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp chỉ dẫn địa lý và đã cấp cho 10 tổ chức, cá nhân.

Những kết quả tích cực trong thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM mới thể hiện tính chủ động, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.352 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 19,9% so với năm 2020. 

  Thu ngân sách trên địa bàn đạt 109 tỷ đồng, tăng 4,8% so với dự toán, tăng 15,7% so với năm 2020.

  Thực hiện giảm 998 hộ nghèo, giảm 3,18% tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 11,74% giảm xuống còn 8,56%.

  Toàn huyện có 10 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu, 9 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 8 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

  Kết nạp 138 đảng viên, đạt 126,6% kế hoạch và khắc phục xong tình trạng trưởng thôn chưa là đảng viên.

Mai Hồng Hà
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục