Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng Nông thôn mới

Với mục tiêu về đích NTM vào năm 2025, huyện Hàm Yên tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh xây dựng NTM, nhất là thực hiện tiêu chí thu nhập. Trong đó chú trọng khai thác thế mạnh thổ nhưỡng, khí hậu, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT, liên kết sản xuất nhằm gia tăng giá trị sản xuất. Một trong những xã trên địa bàn huyện Hàm Yên triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả là xã Thành Long.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Toàn Thắng)

Tin cùng chuyên mục