Ngày cuối tuần cùng nhân dân xây dựng Nông thôn mới

Để thực hện mục tiêu cán đích huyện Nông thôn mới vào năm 2025, huyện Hàm Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó có việc vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cán bộ, đảng viên trực tiếp cùng nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới, việc làm này bước đầu đã có những chuyển biến hiệu quả.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Toàn Thắng)

Tin cùng chuyên mục