Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 4/10, sở Tài Nguyên & Môi trường phối hợp với huyện Hàm Yên tổ chức Phát động “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022” với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên.

Các đồng chí đại biểu dự Lễ phát động.

Dự buổi phát động có lãnh đạo sở Tài nguyên & Môi trường, Tỉnh đoàn, và lãnh đạo một số sở, ngành. Về phía huyện Hàm Yên có đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Với quyết tâm về đích nông thôn mới vào cuối năm 2022, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức đối với vấn đề xử lý rác thải, rác thải nhựa. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xử lý và chống rác thải, rác thải nhựa là một hoạt động được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Lễ phát động đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 được phát động là những hoạt động thiết thực, tiếp tục thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Đồng thời đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Phú tuyên truyền lưu động về công tác bảo vệ môi trường.

Lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thúc đẩy triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái, cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, xử lý lượng rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, hướng tới tiêu dùng bền vững, cơ sở pháp lý quan trọng thực hiện tốt hơn cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 sẽ góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Yên nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực chung tay bảo vệ môi trường, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

Đoàn viên thanh niên tham gia phát túi vải bảo vệ môi trường cho người dân.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, rác thải nhựa và phát túi vải bảo vệ môi trường cho người dân tại khu vực chợ Yên Phú./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục