Phát huy sức dân trong xây dựng Nông thôn mới

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí, vai trò chủ thể của cộng đồng cư dân nông thôn đã được nâng lên.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Toàn Thắng)

Tin cùng chuyên mục