Phát huy vai trò chi bộ Đảng trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đã làm đổi thay căn bản diện mạo nông thôn tại các địa phương trong tỉnh. Có được kết quả đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, các chi bộ nông thôn trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, giải pháp cụ thể phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

 

Chi bộ mạnh, phong trào sôi nổi

Nhiều năm trước, thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông (Na Hang) chỉ có 1 đảng viên, không có chi bộ Đảng. Đời sống của các hộ dân đồng bào dân tộc Sán Chỉ ở đây vô cùng khó khăn, luôn phải cần đến sự hỗ trợ của Nhà nước. Đảng ủy xã Thượng Nông đã cắt cử một số đảng viên trong BCH Đảng ủy xuống phụ trách thôn, thành lập chi bộ đồng thời lựa chọn những quần chúng có năng lực bồi dưỡng, giúp đỡ họ phấn đấu để trở thành đảng viên. Từ ngày có chi bộ Đảng, những đảng viên trong thôn là những người gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động nhân dân thay đổi cách thức làm ăn khiến diện mạo của thôn đã thay đổi nhanh chóng. Từ chỗ thiếu đói, người dân Pắc Củng không chỉ đủ ăn mà còn nhiệt tình tham gia xây dựng thôn bản, phát triển nông nghiệp hàng hóa hướng tới làm giàu trên mảnh đất quê mình. Pắc Củng được đánh giá là điển hình trong phong trào xây dựng NTM của xã Thượng Nông. Ngoài hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để mua đất xây trường mầm non, san gạt nền đường giao thông, làm trên 2 km kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn... Bà con trong thôn đã làm được sản phẩm chè Shan tuyết bán ra thị trường. Đa số các hộ trong thôn đều có công trình vệ sinh đủ tiêu chuẩn, làm chuồng trại gia súc xa nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình Văn hóa”. Anh Lý Văn Đùi, thôn Pắc Củng cho biết, nếu không có Đảng chỉ đường thì không biết bao giờ thôn mới có được như ngày hôm nay.

 Lãnh đạo Chi bộ tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) kiểm tra vật liệu làm nhà cho hộ nghèo.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, vai trò, sức mạnh của các chi bộ Đảng nông thôn luôn được phát huy tối đa. Ở đâu, thôn, bản nào có chi bộ mạnh thì ở đó có thành quả của xây dựng NTM. 

Đồng chí Ma Văn Phú, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Thượng, xã Trung Yên (Sơn Dương) cho biết, trong xây dựng NTM chi bộ lựa chọn việc xóa đói, giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu để tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện. Chi bộ phân công cho các đảng viên đi đầu trong thực hiện các mô hình kinh tế đồng thời đảng viên phụ trách vận động các nhóm hộ gia đình tham gia. Trong thôn có nhiều đảng viên triển khai thực hiện các mô hình kinh tế như nuôi bò nhốt chuồng, nuôi dê, nuôi cá trê, trồng dưa chuột, sản xuất chè... Nhờ đó, đã tạo hiệu ứng tích cực đến bộ mặt kinh tế của thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Chỉ trong 2 năm 2019 - 2020, thôn đã giảm được 44 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 34% xuống còn 16%. Năm 2021, thôn phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%.

Khẳng định vai trò hạt nhân 

Qua tổng kết 10 năm xây dựng NTM của tỉnh và thực tiễn đã chứng minh, vai trò của chi bộ Đảng trong xây dựng NTM được phát huy trên mọi mặt, tùy theo đặc điểm, điều kiện mỗi địa phương mà chi bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện NTM ở những công việc cụ thể khác nhau. Các chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề thiết thực, xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội, đoàn thể và đảng viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Với phương châm “Chi bộ nắm thôn, đảng viên nắm hộ” đã trở thành một cách làm tiêu biểu, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhiều thôn, xóm đã thành lập Ban vận động xây dựng NTM, nâng cao chất lượng tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân để mỗi người dân nhận thức đúng, nắm rõ hơn về nội dung của Chương trình xây dựng NTM. Các chi bộ còn phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên về xây dựng NTM.

Đối với các tiêu chí xây dựng hạ tầng nông thôn, chi bộ đã bàn và lãnh đạo việc huy động các nguồn lực trong nhân dân, các nguồn đầu tư từ bên ngoài để xây dựng các công trình phúc lợi như: nhà ở, chương trình vệ sinh, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước như xi măng, ống cống, cấu kiện, trong thời gian qua, chi bộ đã huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến đất xây dựng hàng nghìn km đường bê tông, bê tông nội đồng, gần 1.000 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới. Về phát triển kinh tế, chi bộ lãnh đạo nhân dân chuyển đổi các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó đảng viên phải là những người đi đầu thực hiện, nhân dân thấy hiệu quả làm theo. Trong các tiêu chí văn hóa, chi bộ vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước, khuyến học xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM thì đến nay, trung bình các xã đạt 15 tiêu chí/xã.

Để tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... chủ động trong việc lập kế hoạch, chương trình. Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chi bộ mà các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến độc đáo đem lại hiệu quả cao. Điển hình như Hội LHPN các cấp với phong trào “Đoạn đường kiểu mẫu”, “Đường hoa yêu thương”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, mô hình “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, CLB “Phụ nữ với pháp luật”. Đoàn Thanh niên với phong trào “Thắp sáng đường quê”, “Con đường thanh niên xây dựng NTM”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”... tiếp tục được duy trì, giúp môi trường nông thôn thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ đó giúp cho diện mạo nông thôn ngày một đổi mới.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, điều hành của chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, trong đó thực hiện tốt Đề án 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nhất là trong Chương trình xây dựng NTM.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục