Tín dụng xã hội góp phần xây dựng Nông thôn mới

Ở huyện Hàm Yên, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo được bước chuyển rõ nét cho diện mạo nông thôn. Đóng góp vào thành tựu chung, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH giữ một vai trò quan trọng, là nguồn lực thúc đẩy xây dựng NTM.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Toàn Thắng)

Tin cùng chuyên mục