Đức Ninh nâng cao tiêu chí thu nhập

Từ chương trình xây dựng NTM đến NTM nâng cao..., tiêu chí thu nhập phải tăng theo giai đoạn. Đây được xem là hành trình khó khăn nhưng nhiều địa ...

Hệ thống văn bản

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, các bộ, ngành Trung ...

Xem nhiều

Sức vươn Bạch Xa

Những con đường bê tông uốn lượn qua nương chè, đồi cam, những ngôi nhà xây đã xuất hiện nhiều hơn ở các xóm, bản người Dao, Tày, Mông, Kinh. Vùng đất khó Bạch Xa (Hàm Yên) đang nỗ lực “thay da đổi thịt” vươn lên xã nông thôn mới.

Phát huy sức dân trong xây dựng Nông thôn mới

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí, vai trò ...

Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng Nông thôn mới

Với mục tiêu về đích NTM vào năm 2025, huyện Hàm Yên tập trung chỉ đạo các xã đẩy nhanh xây dựng NTM, nhất là thực hiện tiêu chí thu nhập. Trong đó chú trọng khai thác thế mạnh thổ nhưỡng, khí hậu, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng ...