Hỗ trợ xã Minh Hương trồng cây xanh ven lộ

Ngày 12-5, Hạt Kiểm lâm Hàm Yên đã hỗ trợ cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dọc tuyến đường cấp huyện trên địa bàn xã Minh Hương, các đơn vị: ...

Gương sáng hiến đất làm đường

​​​​​​​Với người nông dân tấc đất là tấc vàng thế nhưng khi có chủ trương làm đường giao thông, nhiều hộ gia đình không ngần ngại hiến một phần tài ...

Những tấm gương hiến đất mở đường

Quyết định hiến đất là điều không hề dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, đặc biệt với những người nông dân, bởi với họ tấc đất là tấc ...

Xem nhiều