Xem nhiều

Những tấm gương hiến đất mở đường

Quyết định hiến đất là điều không hề dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, đặc biệt với những người nông dân, bởi với họ tấc đất là tấc vàng, là tài sản quý giá. Thế nhưng ở huyện Hàm Yên, đã có những người dân vì lợi ích chung ...