Sức vươn Minh Dân

Minh Dân từng được coi là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên, bởi hầu hết dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, sống rải rác, điều kiện phát triển ...

Hàm Yên xây dựng huyện Nông thôn mới

Trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 là mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. ...

Xem nhiều