UBND huyện Hàm Yên đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 29/3, đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa chủ trì cuộc họp.

Thực hiện xây dựng huyện NTM, đến nay huyện Hàm Yên đánh giá đã đạt 03 tiêu chí gồm: Quy hoạch; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; còn 06 tiêu chí đang hoàn thiện là: Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. 

Trong quý I/2023, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện rà soát hiện trạng các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy, về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp cùng nhân dân thực hiện hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tổ chức đi học tập kinh nghiệm xây dựng huyện nông thôn mới tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian tới huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 03 tiêu chí đã đạt. Từng bước thực hiện hoàn thành đạt chuẩn các tiêu chí còn lại.

Một tiêu chí quan trọng cần triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới như về tiêu chí Giao thông. Huyện sẽ thực hiện cứng hóa 34,82 km đường huyện; thực hiện trồng cây xanh dọc tuyến đường huyện với 44,61 km.

Về Y tế - Văn Hoá - Giáo dục: Đầu tư xây dựng bể bơi huyện; Nâng cấp trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn; Nâng cấp Trung tâm phát thanh của Trung tâm văn hóa Truyền thông và thể thao huyện; Xây dựng phòng học, phòng bộ môn và khối phục vụ học tập, khối hành chính - quản trị, phòng chức năng, nhà đa năng và hạng mục phụ trợ Trường THPT Hàm Yên...

Đi Về Kinh tế: Huyện nâng cấp chợ trung tâm huyện; hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực của huyện; bổ sung chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện.

Về Môi trường và Chất lượng môi trường sống: Ban hành kế hoạch riêng, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã để thực hiện hoàn thành tiêu chí về Môi trường, Chất lượng môi trường sống...

Về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công: Huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tích cực, chủ động của nhân dân và quan tâm của toàn xã hội trong xây dựng NTM.

Các cơ quan đơn vị phụ trách các tiêu chí xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, đặc biệt là các tiêu chí Môi trường, Chất lượng môi trường sống.

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai chương trình; vận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách, lồng ghép, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách; huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhân dân để thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục