UBND huyện Hàm Yên ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Tiêu chí Môi trường

Sáng ngày 16/3, UBND huyện Hàm Yên và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức họp thống nhất Quy chế phối hợp thực hiện Tiêu chí Môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng huyện nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng Hội LHPN huyện ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Tiêu chí Môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng huyện NTM.

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã ký Quy chế phối hợp dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp gồm: Phối hợp trong việc tuyên truyền; tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các phần công việc tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu gồm: Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp trên 50% tổng lượng phát sinh; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên 40%;  Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định trên 50%; Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Về phương thức phối hợp sẽ thông qua các hình thức ký kết các chương trình phối hợp cụ thể theo từng nội dung, ban hành các văn bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hình thức khác.

Định kỳ 6 tháng, một năm UBND huyện dự và thông báo tình hình thực hiện chỉ tiêu của tiêu chí môi trường tại các kỳ họp của Hội LHPN, đồng thời mời lãnh đạo Hội LHPN huyện tham dự các phiên họp của UBND huyện khi có nội dung liên quan đến thực hiện chỉ tiêu phối hợp của tiêu chí Môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.

UBND huyện thường xuyên cung cấp các thông tin về các hoạt động và triển khai tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới để Hội LHPN huyện tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện.  Định kỳ một năm một lần, UBND huyện phối hợp với Hội LHPN huyện sơ kết việc thực hiện triển khai tiêu chí môi trường, qua đó rút kinh nghiệm và lên kế hoạch để triển khai thực hiện trong năm tiếp theo…/.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục