Xã Minh Hương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hàm Yên với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số, Minh Hương nay có những đổi thay tích cực sau khi hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục