Xin ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao xã Thái Sơn, Tân Thành, Bình Xa năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa có Công văn số 372/UBND-NLN, ngày 4/3/2022 về việc Xin ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao xã Thái Sơn, Tân Thành, Bình Xa năm 2021.

Tin cùng chuyên mục