Yên Phú xây dựng xã điển hình về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

Ngày 7/6, UBND xã Yên Phú tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Đại diện các thôn và Công an xã ký kết giao ước xây dựng xã Yên Phú điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2022

Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch với các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể; bàn giải pháp thực hiện nhằm xây dựng xã Yên Phú thành xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tạo chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, và phát huy sự tự giác của nhân dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đưa xã Yên Phú về đích nông thôn mới trong năm 2022.

Tại hội nghị, các thôn và lực lượng Công an xã đã ký giao ước thi đua xây dựng xã Yên Phú điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2022./.

Lý Tiếp

Tin cùng chuyên mục