CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 NGÀY 19/4/2020

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam: Bệnh nhân 188′ tái dương tính sau ba ngày xuất viện

Diễn biến dịch trên thế giới:

Diễn biến dịch tại Việt Nam:

Tình hình dịch tại Tuyên Quang:

PV

Tin cùng chuyên mục