CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 NGÀY 20/4/2020

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam: 4,5 ngày không có ca mắc mới, chỉ còn 54 bệnh nhân đang điều trị. Tại Tuyên Quang có 564 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid - 19.

Diễn biến dịch trên thế giới:

Diễn biến dịch tại Việt Nam:

Tình hình dịch tại Tuyên Quang:

PV

Tin cùng chuyên mục