Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hàm Yên tính đến 15 giờ ngày 27/11/2021

Tính đến 15 giờ ngày 27/11/2021 trên địa bàn huyện Hàm Yên đã ghi nhận 12 ca nhiễm bệnh Covid-19, trong đó có 03 người là người tỉnh Hà Giang ở trọ tại xã Thái Hoà; 04 người là người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương; 01 người là người từ Bắc Ninh về địa phương; 04 người là công dân Hà Giang đang cách ly tập trung tại khu cách ly xã Thái Sơn.

Việc lấy mẫu xét nghiệm:

- Tổng số mẫu xét nghiệm đến ngày 27/11/2021 là: 8.218 mẫu.

- Số mẫu xét nghiệm được lấy trong ngày: 58 mẫu.

- Số mẫu xét nghiệm đã có kết quả: 8.160 mẫu (trong đó âm tính:  8.148 mẫu; dương tính: 12 mẫu (04 mẫu là công dân đón từ TP.HCM về; 03 mẫu là công dân tỉnh Hà Giang đến ở trọ tại xã Thái Hoà; 01 mẫu là công dân đi từ tỉnh Bắc Ninh về; 04 mẫu là công dân Hà Giang đang cách ly tập trung tại khu cách lý xã Thái Sơn).

- Số mẫu đang chờ kết quả: 58 mẫu.

Việc cách ly y tế:

- Tổng số đang cách ly là: 776 người (phát sinh mới 16 người), gồm:

+ Đang cách ly tập trung: 211 người; trong đó: Khu cách ly tập trung của huyện tại xã Thái Sơn: 80 người; tại khu cách ly Trung tâm GDNN-GDTX: 123 người; tại Trung tâm Y tế huyện: 08 người (phát sinh mới  01 người; hết thời gian cách ly 16 người).

+ Đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú trong vòng 14 ngày có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện là: 565 người. (phát sinh trong ngày 27/11/2021: 16 người).

- Số người đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà 21 ngày sau khi khai báo y tế là: 21.801 người (phát sinh trong ngày 27/11/2021: 73 người).

PV

Tin cùng chuyên mục