Công văn số 1206 /UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới

Ngày 27-4-2020, UBND tỉnh có Công văn số 1206 /UBND-KGVX về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục