Hàm Yên giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh áp dụng các hình thức dịch vụ công trực tuyến, qua đó vừa phòng ngừa tốt dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV/ Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục