Hàm Yên phát sinh 137 ca Covid 19 trong ngày 18/1/2022

Từ 17 giờ ngày 17/01/2022 đến 17 giờ ngày 18/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 137 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó:

102 ca là công nhân Công ty Giầy Chung Jye.

27 ca trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm GDNN-GDTX trước khi chuyển thành cơ sở 4 thu dung điều trị COVID-19.

08 ca trong khu cách ly tại các xã, thị trấn.

Tổng số F0 đang điều trị trên địa bàn huyện là 394 ca.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Duy trì 354 tổ COVID-19 cộng đồng tại 18 xã, thị trấn hiện đang hoạt động thường xuyên, hiệu quả kịp thời truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Tại Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19, thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn hiện đang điều trị 99 người; Cơ sở 3 thu dung, điều trị COVID-19 tại Trường PTDTBT THCS Hùng Đức hiện đang điều trị 166 người; Cơ sở 4 thu dung điều trị COVID-19 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện 129 người.

Thành lập 03 Trạm Y tế lưu động để sẵn sàng thu dung, chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Duy trì 06 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của các xã Yên Lâm 02 chốt; xã Yên Phú 01 chốt; xã Hùng Đức 03 chốt.

Tiếp tục cho học sinh trường THCS Thái Hoà và học sinh các trường học trên địa bàn xã Hùng Đức nghỉ học để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Công ty Giầy Chung Jye Tuyên Quang địa chỉ xã Tân Thành đã phun khử khuẩn toàn bộ công ty, thiết lập khu cách ly tại chỗ trong công ty (bố trí 1 khu nhà xưởng chưa hoạt động để cách ly tập trung) hiện đang cách ly tập trung cho 430 công nhân là F1, công nhân là F2 cách ly tại các xã, thị trấn./.

XQ

Tin cùng chuyên mục