Hàm Yên phát sinh 14 ca Covid 19 trong ngày 16/1/2022

Từ 17 giờ ngày 15/01/2022 đến 17 giờ ngày ngày 16/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 14 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó:

- 13 ca tại các xã gồm: Bằng Cốc 01 ca, Yên Phú 02 ca, thị trấn Tân Yên 06 ca, Thành Long 02 ca, Bạch Xa 01, Thái Sơn 01 ca.

- 01 ca trong khu cách ly tập trung.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện là 330 ca.

- Tại Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19 tại thôn 3 Thái Bình, xã Thái Sơn hiện đang điều trị 84 người; Cơ sở 3 thu dung, điều trị COVID-19 tại Trường PTDTBT THCS Hùng Đức hiện đang điều trị 163 người.

- Thành lập Cơ sở 4 thu dung điều trị COVID-19 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện quy mô 400 giường bệnh để sẵn sàng thu dung, chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19.

- Thành lập 03 Trạm Y tế lưu động để sẵn sàng thu dung, chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19./.

XQ

Tin cùng chuyên mục