Hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Trong bối cảnh cả nước đang chiến đấu chống lại sự lây lan rất nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, cả nước đã tiến hành cách ly xã hội để kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên một số lĩnh vực đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trước thực trạng đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hàm Yên hiện đang triển khai chính sách tín dụng cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nếu có từ 20%, hoặc từ 30 người lao động trở lên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động, đang gặp khó khăn về tài chính và không có nợ xấu là đủ điểu kiện để vay vốn.

Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng. Với lãi suất cho vay là 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Quy trình thủ tục phê duyệt chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi Hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện để xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định, gửi Ngân hàng chính sách xã hội thông báo cho khách hàng để lập hồ sơ và giải quyết cho vay vốn./.

Tin cùng chuyên mục