Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng Covid-19

UBND tỉnh vừa đồng ý cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19.

Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh lớp 12 tạm nghỉ học, tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh lớp 10, 11 và cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, UBND tỉnh đồng ý cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học từ 23-3-2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Như vậy, tất cả học sinh ở các cấp học tiếp tục nghỉ học để phòng dịch.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục