Hướng dẫn cho vay ngừng việc do dịch bệnh Covid - 19

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động (NSDLĐ) để trả lương ngừng việc đối với người lao động (NLĐ) theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện vay vốn

NSDLĐ được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 31/12/2020.

- Có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019, hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Mục đích vay vốn

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho NLĐ bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay

- Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số NLĐ bị ngừng việc, mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 31/12/2020.

- Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

- Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận, nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

- Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

- NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Phê duyệt cho vay và giải ngân

- Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

- Giải ngân cho khách hàng: Căn cứ hợp đồng tín dụng/phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10/2020 trong cùng 1 lần, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 1 lần.

Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

NH.CSXH Hàm Yên

Tin cùng chuyên mục