Kiên quyết xử lý người không chấp hành việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Hàm Yên

Hiện nay tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện đang diễn biến hết sức phức tạp, có nhiều trường hợp là F0, F1, F2 tại thị trấn Tân Yên và các xã Yên Phú, Yên Lâm, Minh Khương, tuy nhiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại các xã, thị trấn nêu trên còn bộc lộ một số hạn chế như: công tác quản lý địa bàn còn lỏng lẻo, một bộ phận người dân chưa chủ động khai báo y tế, khai báo không trung thực, không chấp hành qui định về phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt trong quá trình truy vết các ca F0 tại địa bàn các xã Yên Phú; thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một bộ phận người dân về dịch bệnh còn hạn chế, trốn tránh, không phối hợp với các cơ quan chức năng để truy vết số người có liên quan đến ca F0, thậm chí có trường hợp chống lại người thi hành công vụ nên đã bị các cơ quan chức năng xử lý hình sự và cưỡng chế truy vết.

Trước tình hình nêu trên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid-19 huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiệm một số nội dung sau:

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn đối với đại dịch COVID-19.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiêm chủng Vaccine phòng COVID-19; theo phương châm “dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm” để nhân dân đề cao cảnh giác, và tự giác tuân thủ các biện pháp, yêu cầu phòng, chống dịch.

- Không tụ tập đông người, chú trọng thực hiện nghiêm yêu cầu “5K + tiêm phòng vaccine”.

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.  

- Quản lý chặt chẽ người đến địa phương, người về từ các vùng dịch. Nếu công dân không nghiêm túc chấp hành huyện sẽ kiên quyết áp dụng các hình thức xử phạt theo qui định của pháp luật.

MỘT SỐ QUI ĐỊNH XỬ PHẠT ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

I. Xử lý hình sự:

1. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người

Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi: (1) Trốn khỏi nơi cách ly; (2) Không tuân thủ quy định về cách ly; (3) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; (4) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì được xác định là thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. áp dụng để truy cứu trách nhiệm về Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, mức phạt  tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 01 - 05 năm.

2. Tội chống người thi hành công vụ

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

II- Xử lý vi phạm hành chính

1- Không đeo khẩu trang nơi công cộng

Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ đối với người có hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Quy định: tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính y tế.

2- Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện người khác mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật (quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân (quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm Điểm a, b, c Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

3- Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Quy định: tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Quy định: tại điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế”.

4- Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân.  

+ Quy định: tại Điểm b Khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

5- Hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ  

+ Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ.

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân.  

+ Quy định: tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

6- Hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội.

+ Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 huyện Hàm Yên đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục