Một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Hàm Yên năm 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên thông báo một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ thi tuyển viên chức huyện Hàm Yên năm 2020

Tin cùng chuyên mục