Ngày 01/1/2022, Hàm Yên phát sinh 3 ca nhiễm Covid 19 mới.

Trong ngày 01/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 03 ca nhiễm COVID-19 mới (xã Hùng Đức 01 ca 02 ca trong khu cách ly tập trung). Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện tính đến 15 giờ ngày 01/01/2022 là 107 ca.

Tin cùng chuyên mục