Ngày 15/3/2022, Hàm Yên: 29 giáo viên và 319 học sinh dương tính Covid 19

Theo Báo cáo của UBND huyện Hàm Yên, trên địa bàn huyện có tổng số mẫu test nhanh lấy trong ngày là 1.101 mẫu, trong đó có giáo viên 124 mẫu, học sinh 587 mẫu, qua lấy mẫu đã phát hiện 29 giáo viên và 319 học sinh dương tính Covid 19.

Tổng số ca hiện đang điều trị tại huyện là 8.969 ca, trong đó:

+ Tại cơ sở xã Thái Sơn đang điều trị: 142 người;

+ Tại cơ sở xã Tân Thành đang điều trị: 196 người.

+ Tại cơ sở xã Đức Ninh đang điều trị: 91 người.

+ Tại cơ sở 1 Trung tâm Y tế huyện: 93 người

+ Đang quản lý F0 tại nhà của các xã, thị trấn: 8.447 người.

Trong ngày không nhận được kết quả xét nghiệm PCR từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

----------

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục