Ngày 23/3, Hàm Yên có 18 giáo viên, 174 học sinh mắc Covid 19

Ngày 23/3/2022, trên địa bàn huyện đã triển khai lấy 876 mẫu test nhanh, trong đó có giáo viên 76 mẫu, học sinh 278 mẫu, qua lấy mẫu phát hiện 18 giáo viên và 174 học sinh mắc Covid 19.

Hiện nay tổng số ca mắc Covid 19 hiện đang điều trị tại huyện là 7.966 ca, trong đó:

+ Tại cơ sở xã Thái Sơn đang điều trị: 178 người;

+ Tại cơ sở xã Tân Thành đang điều trị: 159 người;

+ Tại cơ sở xã Đức Ninh đang điều trị: 16 người.

+ Tại cơ sở 1 Trung tâm Y tế huyện: 160 người

+ Đang quản lý F0 tại nhà của các xã, thị trấn: 7.453 người.

Tổng số người đã hết thời gian cách ly đến ngày 23/3/2022 là: 29.999 người, trong đó hết cách ly trong ngày 23/3/2022: 638 người.

Huyện đang cách ly tập trung 513 người, phát sinh trong ngày 80 người.

Số người đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú có Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn là 7.473 người.

Số người tự theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi khai báo y tế là: 36.077 người./.

XQ

Tin cùng chuyên mục