Ngày 24/3/2022, Hàm Yên có 16 giáo viên, 165 học sinh mắc Covid 19

Trên địa bàn huyện Hàm Yên số mẫu test nhanh lấy trong ngày 24/3 là 1.054 mẫu, trong đó có giáo viên 98 mẫu, học sinh 368 mẫu, qua lấy mẫu đã phát hiện 16 giáo viên và 165 học sinh mắc Covid 19.

Tổng số ca bệnh Covid 19 hiện đang điều trị tại huyện là 7.760 ca, trong đó:

+ Tại cơ sở xã Thái Sơn đang điều trị: 174 người;

+ Tại cơ sở xã Tân Thành đang điều trị: 159 người;

+ Tại cơ sở xã Đức Ninh đang điều trị: 16 người.

+ Tại cơ sở 1 Trung tâm Y tế huyện: 160 người

+ Đang quản lý F0 tại nhà của các xã, thị trấn: 7.251 người./.

XQ

Tin cùng chuyên mục