Ngày 26/3, Hàm Yên có 20 giáo viên, 127 học sinh mắc Covid 19

Ngày 26/3/2022, trên địa bàn huyện có số mẫu test nhanh là 913 mẫu, trong đó có giáo viên 116 mẫu, học sinh 309 mẫu. Qua lấy mẫu phát hiện 20 giáo viên và 127 học sinh mắc Covid 19.

Đến nay tổng số ca hiện đang điều trị tại huyện là 7.243 ca, trong đó:

+ Tại cơ sở xã Thái Sơn đang điều trị: 176 người;

+ Tại cơ sở xã Tân Thành đang điều trị: 132 người;

+ Tại cơ sở xã Đức Ninh đang điều trị: 12 người.

+ Tại cơ sở 1 Trung tâm Y tế huyện: 93 người

+ Đang quản lý F0 tại nhà của các xã, thị trấn: 6.830 người./.

XQ

Tin cùng chuyên mục