Sử dụng vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi

Các địa phương ưu tiên triển khai sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 6 tuổi, đồng thời sử dụng vaccine Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Viện Vệ sinh dịch tễ TW vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Trung tâm kiểm soát bệnh tật 63 tỉnh, thành phố về việc sử dụng vaccine Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi.

Tại văn bản này, Viện Vệ sinh dịch tễ TW cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi từ tháng 4/2022 các địa phương đã tiếp nhận và sử dụng vaccine Moderna tiêm chủng cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi.

Sử dụng phòng vaccine COVID-19 Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi - Ảnh 1.

Đến nay Việt Nam đã tiêm gần 4.2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Mới đây, ngày 26/5/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ TW đã ban hành quyết định phân bổ vaccine Pfizer cho 63 tỉnh/thành phố dễ sử dụng tiêm cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi.

Nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả vaccine phòng COVID-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi, Viện Vệ sinh dịch tễ TW để nghị Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố chỉ đạo, thực hiện một số nội dung như:

Khẩn trương tiếp nhận vaccie Pizer cho trẻ em đã được phân bố, tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vaccine; Ưu tiên triển khai sớm cho đổi tượng trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, đồng thời sử dụng vaccine Pfizer để tiêm chủng mũi 1 cho trẻ em từ 6 - dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Viện Vệ sinh dịch tễ TW sẽ cấp đủ vaccine Pfter tiêm cho trẻ em theo nhu cầu của các tỉnh thành phố. -

Đối với vaccine Moderna đã được phân bổ còn tại các tuyến, ưu tiên sử dụng tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng trẻ đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna. Viện Vệ sinh dịch tễ TW sẽ cấp bổ sung đủ vaccine Moderna tiềm trả mũi 2 cho trẻ em đã tiêm mũi 1 theo nhu cầu đề xuất của các tỉnh thành phố.

Các địa phương dự trù nhu cầu vaccine Moderna cần cấp bổ sung tiêm trả mũi 2 cho trẻ em đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna và nhu cầu vaccine Pfizer gửi về Chương trình Tiêm chủng khu vực, quốc gia bằng văn bản trước ngày 01/6/2022 dễ kịp thời phân bổ vaccine.

Đến nay, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên cả nước là 220.779.518 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.122.014 liều: Mũi 1 là 71.465.100 liều; Mũi 2 là 68.757.883 liều; Mũi 3 là 1.507.014 liều; Mũi bổ sung là 15.053.978 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 42.121.909 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 216.130 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.465.014 liều: Mũi 1 là 8.937.014 liều; Mũi 2 là 8.528.000 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5- dưới tuổi là 4.192.490 liều: Mũi 1 là 3.938.599 liều; Mũi 2 là 253.891 liều.

Tính đến nay, Viện Vệ sinh dịch tễ TW đã phân bổ hơn 7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna và Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Tin cùng chuyên mục