Tăng cường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ"

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5212/UBND-THVX về việc tăng cường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ".

Tin cùng chuyên mục