Thiết lập vùng cách ly y tế tại xã Yên Thuận, Yên Phú và thị trấn Tân Yên

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên vừa ban hành các Quyết định số 3882/QĐ-UBND; 3883/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022 về thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại các địa phương: xã Yên Thuận, xã Yên Phú và thị trấn Tân Yên.

- Theo đó, tại thị trấn Tân Yên địa điểm cách ly y tế là phía trên và phía dưới 30m cửa hàng Xăng dầu Hàm Yên, số nhà 102, tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.

Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian áp dụng cách ly có thể điều chỉnh.

- Trên địa bàn xã Yên Phú như sau: Hộ gia đình ông Lý Văn Bầu, sinh năm 1980, địa chỉ: Xóm Chão, thôn 6 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên.

Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ 18 giờ 00 phút ngày 31/12/2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian áp dụng cách ly có thể điều chỉnh.

- Tại xã Yên Thuận: Phía trên và phía dưới 30m dọc trục đường ĐT189 tuyến đường Yên Thuận đi Bình Xa của hộ gia đình ông Vi Văn Hùng, sinh năm 1975, địa chỉ: Thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên.

Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ 10 giờ 00 phút ngày 01/01/2022. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian áp dụng cách ly có thể điều chỉnh.

Trong thời gian áp dụng biện pháp khoanh vùng cách ly tất cả người dân sinh sống trong khu vực áp dụng vùng cách ly không được ra khỏi khu vực (trừ trường hợp đặc biệt và được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục