Ngày 7/2, Hàm Yên phát sinh 12 ca Covid 19

Từ 17 giờ ngày 06/02/2022 đến 17 giờ ngày 07/02/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 12 ca nhiễm COVID-19 mới, 12 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly, ...

Xem nhiều