Hàm Yên phát sinh 9 ca Covid 19 trong ngày 3/1

Từ 17 giờ ngày 02/02/2022 đến 17 giờ ngày 03/02/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 09 ca nhiễm COVID-19 mới, cả 09 ca đều phát hiện trong khu cách ly, ...

Hàm Yên phát sinh 20 ca Covid 19

Từ 17 giờ ngày 25/01/2022 đến 17 giờ ngày 26/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 20 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 19 ca ngoài cộng đồng gồm:

Xem nhiều