Hàm Yên phát sinh 27 ca Covid 19

Từ 17 giờ ngày 16/01/2022 đến 17 giờ ngày 17/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 27 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó:

Hàm Yên phát sinh 32 ca Covid 19

Từ 15 giờ ngày 14/01/2022 đến 17 giờ ngày ngày 15/01/2022 trên địa bàn huyện phát sinh 32 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó:

Xem nhiều